mobirise.com

Biuro Rachunkowe
eMBe

Polityka prywatności

dla osób fizycznych chcących rozliczyć PIT


  1. Niniejsza polityka dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, chcących skorzystać jednorazowo (tj. bez podpisywania umowy o świadczenie usług księgowych - zwanych dalej "Klient") w firmie Biuro Rachunkowe eMBe Magdalena Bilkiewicz, NIP 7531738073, ul. Bohaterów Warszawy 1, 48-300 Nysa (dalej zwanej "Biuro") z usług związanych z rozliczeniem rocznym (rozliczenie PIT dowolnego rodzaju).
  2. Biuro informuje, iż pobiera do Klienta tylko i wyłącznie dane osobowe niezbędne w celu wykonania usługi rozliczenia rocznego, zgodnie z polskim prawem i obowiązującymi wzorami dokumentów.
  3. Biuro przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu wykonania usługi, z którą zwraca się Klient.
  4. Dane osobowe nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie trafiają do firm trzecich oraz nie są przekazywane do państw trzecich.
  5. Dane osobowe Klienta przechowywane są w systemie informatycznym Biura w aplikacji PITy, zabezpieczone są hasłem przed dostępem osób niepowołanych a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione pisemnie przez właściciela Biura. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie przepisów prawa ograny publiczne.
  6. Czas przechowywania danych: dane osobowe Klienta przechowywane są w systemie informatycznym Biura przez okres 3 miesięcy licząc od dnia 30 kwietnia każdego roku czyli do dnia 31 lipca tego samego roku a następnie są bezpowrotnie kasowane. Okres przechowywanie danych pozwala zapewnić łatwość ich korekty w chwili gdy (z uwagi na błąd Klienta lub Biura w dokonanym rozliczeniu rocznym) Urząd Skarbowy lub klient zwrócą się do Biura z wnioskiem o dokonanie korekty złożonej deklaracji.
  7. Biuro nie dokonuje korekt "na własną rękę" - korekty dokonywane są tylko i wyłącznie na wniosek upoważnionych osób/instytucji.
  8. W sytuacji, gdy w Biurze pojawia się klient, który prosi o rozliczenie roczne po terminie, wyróżniamy 2 przypadki: - po 30 kwietnia danego roku ale przed 31 lipca - jego dane usuwane są wraz z pozostałymi danymi Klientów w dniu 31 lipca danego roku - po 31 lipca danego roku - jego dane usuwane są po upływie 30 dni od dokonania rozliczenia.
  9. Informujemy, że Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w okresie, w którym Biuro je przechowuje, czyli przed dniem, kiedy są one w sposób nieodwracalny usuwane z systemu informatycznego Biura.
  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro.embe@gmail.com 


Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe eMBe
Magdalena Bilkiewicz


ul. Bohaterów Warszawy 1,
48-300 Nysa


(pierwsze piętro, domofon nr 7,
pierwsze wejscie do kamienicy
przed Agencją Reklamową TOMART)

telefon 77 433 36 29
tel. kom. 668 145 668

e-mail: biuro.embe@gmail.com

www.ksiegowosc.nysa.plNIP: 753-173-80-73

Konto bankowe: mBank

82 1140 2017 0000 43020538 7669